Informationsmøder om ældretilsynet

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2019 afholdt en række informationsmøder om Ældretilsynet rundt i hele landet.

På møderne er over 600 medarbejdere blevet klogere på, hvilke temaer tilsynet baseres på, og hvordan et tilsyn egentlig foregår i praksis.

Ældretilsynet kommer ikke på besøg på alle landets plejeenheder, så møderne har været en oplagt mulighed for at gå i dialog om kvaliteten i plejen og det gode ældreliv.

Læs mere om Ældretilsynet