Rapporteringspligt

Del sidens indhold med andre

Som sundhedsperson har du pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), du får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Alle i sundhedsvæsenet kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden. Du skal rapportere utilsigtede hændelser via det elektroniske system Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Siden 1. januar 2004 har sundhedspersoner på offentlige sygehuse haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. Ordningen blev udvidet i september 2010, så den også omfatter praksissektoren, apotekersektoren, det præhospitale område og den kommunale sundhedssektor.

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på patienten. Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her. Ligeledes skal bivirkninger vedrørende medicin heller ikke rapporteres her, men i stedet hos Lægemiddelstyrelsen.

Læs også eksempler på utilsigtede hændelser

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet eller i forhold til hvilke typer af hændelser, der er rapporteringspligtige, kan du kontakte superbrugerne i regionen eller kommunen.

Find din lokale superbruger

Informations- og undervisningsmateriale

Film

Samlerapportering

Her kan du se en film om, hvordan du samlerapporterer, og hvordan samlerapportering kan være med til at øge patientsikkerheden og skabe læring på din arbejdsplads.

Filmen kan med fordel vises på personalemøder og lignende og distribueres til både faste medarbejdere og vikarer, som skal sættes ind i proceduren ved samlerapportering.