Kosmetisk behandling med HIFU (Høj Intensitet Fokuseret Ultralyd)

Del sidens indhold med andre

HIFU-behandling bruges til opstramning af huden i kosmetisk øjemed. Den fokuserende ultralydsenergi giver varmepåvirkning af vævet og medfører risiko for skade på huden, vabler, sår, infektion og ar, hvis udstyret bruges forkert. HIFU-behandling er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

HIFU-behandling bruges i kosmetisk øjemed typisk for at opnå en hudopstrammende effekt. 

Ved behandlingen sker der en opstramning af huden, som er baseret på varmeafgivelse med kollagen skrumpning. Den højintensive, fokuserede ultralydsenergi, der bruges ved HIFU-behandling, påvirker vævet med en veldefineret termisk skade (varmepåvirkning) på dybereliggende hudstrukturer og underhudsfedt, men uden at tilsigte, at der dannes sår på hudoverfladen. 

Behandlingen kan blandt andet medføre bivirkninger i form af brandskader med sårdannelse til følge, hvis udstyret ikke anvendes korrekt. HIFU-behandling indebærer derfor risiko for bivirkninger i form af overhudsskader, vabler, sår og heraf følgende infektion og muligvis ar.

Bivirkningsprofilen ved HIFU-behandling kan ligestilles med non-ablativ laserbehandling i klasse 3B eller 4. HIFU-behandling er derfor omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 23, som omhandler non-ablativ behandling med laser i klasse 3B og 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed.

Hvem må udføre behandlingen?

Behandlingen må kun udføres af 

  • registrerede speciallæger i dermato-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer (jf.§ 4, nr. 23 og 24, i bekendtgørelse om kosmetisk behandling),
  • registrerede læger med dokumenterede, relevante kvalifikationer, der har opnået dispensation efter § 5 i bekendtgørelsen om kosmetisk behandling. 

Behandlingerne må kun foretages af behandlere og på behandlingssteder, som på forhånd er registrerede i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medhjælp

Når der er tale om milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse, må den registrerede læge benytte medhjælp ved behandlingen, herunder ved forundersøgelse og valg af behandling (stille indikation), jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 1. 

Læger, tandlæger eller sygeplejersker med dokumenterede, relevante kvalifikationer må benyttes som medhjælp. Medhjælpen skal være registreret til den konkrete behandling i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Medhjælp uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Personer, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, men som har dokumenterede, relevante kvalifikationer, kan opnå tilladelse (registrering) fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre behandlingerne som medhjælp efter en konkret vurdering af kvalifikationerne.

En medhjælp, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, må ikke foretage forundersøgelse af patienten og valg af behandling (stille indikation). Det følger af bekendtgørelsens § 11.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.