Hårfjerning med nåle-epilering ”Du Lac” og øvrige elektrokoagulations behandlinger

Del sidens indhold med andre

Udgivet den 16-11-2022: Elektrokoagulation til fjernelse af uønsket hårvækst, fjernelse af hudgevækster, karsprængninger, rynkebehandling, reduktion af ar m.v. eksempelvis ved brug af Du Lac-metoden må kun foretages af læger eller disses medhjælp. Ved metoden sker der en lokal opvarmning af vævet for at opnå den ønskede effekt og dermed også en tilsigtet vævsskade. Hvis behandlingen laves på kosmetisk indikation skal lægen og dennes medhjælp være registreret i styrelsen til dette.

Hårfjerningsbehandling med elektrokoagulation

Styrelsen har fundet anledning til at revurdere, om hårfjerning med nåle-epilering er omfattet af de særlige regler i bekendtgørelse om kosmetisk behandling. Der er taget stilling til, om der er tale om kosmetisk behandling, som kan ligestilles med behandling med laser, og om behandlingen derfor er forbeholdt læger.

Om behandlingen

Behandlingen foregår ved lokal opvarmning af vævet fra små nåle, der stikkes ned i hårsækken. Varmen kommer fra et apparat, der tilfører højfrekvent strøm (også kaldet diatermi eller RF) og derved opstår der en kontrolleret tilsigtet vævsskade svarende til nålespidsens placering i vævet. Der sker således både en mekanisk påvirkning af vævet via nålen og en termisk forbrænding af hårsækken, der bevirker hårdestruktion.

Behandlingen har som udgangspunkt ikke til formål at lave sår eller forbrænding på huden, men det kan forekomme. Alvorligere bivirkninger ved behandlingen kan være arvævsdannelse, vævsskade med lokal vævsdød til følge, infektioner i huden samt ændring af hudens pigmentering efterfølgende. Mere almindelige forbigående bivirkninger er smerte, akne, hævelse og rødme af huden.

Vurdering

Styrelsen har lagt vægt på behandlingseffekten og den tilsigtede vævsskade, som svarer til hårfjerning med laser i klasse 3B og 4.

Når hårfjerning med nåle-epilering bliver udført med det hovedformål at forandre eller forbedre udseendet (kosmetisk indikation), og der bliver brugt elektrokoagulation eller højfrekvent strøm til det, så er behandlingen omfattet af de særlige regler i bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 23 om non-ablativ behandling med laser, IPL og metoder, der må ligestilles hermed.

Den kosmetiske behandling må derfor kun udføres af hudlæger og deres medhjælp, som har opnået registrering hertil af styrelsen. Dette er f.eks. tilfældet ved hårfjerning med ”Du Lac”-metoden.

Øvrige behandlinger ved anvendelse af eletrokoagulation

Medicinsk indikation

Metoden kan også bruges til at fjerne hudgevækster som vorter, leverpletter, talgknopper, modermærker og lignende.

Vi gør opmærksom på, at det kun er læger, der må fjerne alle former for hudgevækster, herunder modermærker ved brug af elektrokoagulation. Dette betragtes som udgangspunkt som medicinsk behandling og er omfattet af Diathermibekendtgørelsen. Når der er tale om behandling på medicinsk indikation, er der ikke krav om registrering i styrelsen før behandling. Lægen må også gerne bruge medhjælp hertil, når de almindelige regler om brug af medhjælp følges. Bl.a. relevant instruktion af og tilsyn med medhjælpen.

Lægen skal særligt sikre, at der ikke utilsigtet fjernes forstadier til hudkræft, der kan forsinke eller forhindre behandling og helbredelse heraf. Modermærker skal derfor som udgangspunkt fjernes kirurgisk, og vævet skal sendes til undersøgelse.

Kosmetisk indikation

Metoden kan også bruges til behandling af karsprængninger, rynkebehandling, reduktion af ar og lignende.

Hvis behandlingen udføres med det hovedformål at forandre eller forbedre udseendet, er det de særlige regler i bekendtgørelse om kosmetisk behandling, der gælder. Der er tale om non-ablativ laserbehandling i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed.

Man må derfor ikke udføre behandlingen på kosmetisk indikation, med mindre man er hudlæge (speciallæge i dermato-venerologi) og er blevet registreret hertil af styrelsen. Hudlægen må godt benytte medhjælp til at foretage behandlingen, hvis medhjælpen også har fået tilladelse hertil af styrelsen.

Det er lægens ansvar at vurdere, om indikationen for behandlingen er medicinsk eller kosmetisk.

Hvem må udføre kosmetisk behandling med metoden?

Kosmetisk laserbehandling i form af hårfjerning, fjernelse af karsprængninger, rynkebehandling, reduktion af ar og lignende må udføres af speciallæger i dermatologi-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer. 

Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage denne behandling, før lægen må begynde at behandle.

Andre læger end hudlæger, der har dokumenterede, relevante kvalifikationer, og som har fået dispensation fra styrelsen, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret i styrelsen.

Medhjælp til kosmetisk behandling

Til nogle kosmetiske behandlinger må lægerne gerne benytte medhjælp, hvis disse også er registreret i styrelsen. En medhjælp kan være en læge, tandlæge og sygeplejerske med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Disse må gerne foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten (stille indikation).

Registreret medhjælp kan bruges til fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse.

Medhjælp til kosmetisk behandling uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Styrelsen kan også give tilladelse til, at andre end læger, tandlæger eller sygeplejersker kan være medhjælp til en registreret læge. Det kan ske efter en konkret vurdering af personens kvalifikationer. I de tilfælde kan medhjælpen dog ikke foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, IPL eller andre metoder, der kan ligestilles hermed, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.