Hårfjerning med laser - SHR (Super Hair Removal)

Del sidens indhold med andre

SHR-metoden - Super Hair Removal – bliver brugt til at fjerne hår med laser eller IPL. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at SHR-metoden er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling.

Hårfjerning med SHR

Den såkaldte SHR-metode er omfattet af de gældende regler om kosmetisk behandling med laser i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed. Behandlingen må derfor kun udføres af godkendte læger og deres godkendte medhjælp.

SHR-metoden

SHR-metoden er ikke en selvstændig teknologi, men derimod en metode, hvor man bruger IPL-apparatur eller lasersystemer i typisk klasse 4 ved lavere indstilling til at fjerne hår.

Selv om energien pr. puls ved SHR-metoden er relativt lav, så er vævseffekten den samme som ved andre hårfjerningsmetoder, hvor man bruger laser og IPL-systemer. Metoden indebærer, at lampehovedet bevæges gentagne gange over behandlingsområdet. Der sker en mindre varmestigning i huden, og behandlingen kan derfor muligvis mærkes mindre af patienten sammenlignet med andre metoder. Der skal imidlertid en betydelig varmestigning til for at opnå en tilstrækkelig effekt på håret, så der sker hårdestruktion. SHR-metoden indebærer således risiko for bivirkninger i form af overhudsskader, vabler, sår og heraf følgende infektion og muligvis ar samt risiko for øjenskader, hvis udstyret ikke håndteres korrekt.

Derfor er det samlet set vores vurdering, at behandling med anvendelse SHR-metoden er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 23, der omhandler non-ablativ laserbehandling i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed.

Hvem må udføre behandlingen?

Behandlingen må kun udføres af 

  • registrerede speciallæger i dermato-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer (jf.§ 4, nr. 23 og 24, i bekendtgørelse om kosmetisk behandling),
  • registrerede læger med dokumenterede, relevante kvalifikationer, der har opnået dispensation efter § 5 i bekendtgørelsen om kosmetisk behandling. 

Behandlingerne må kun foretages af behandlere og på behandlingssteder, som på forhånd er registrerede i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medhjælp

Når der er tale om milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse, må den registrerede læge benytte medhjælp ved behandlingen, herunder ved forundersøgelse og valg af behandling (stille indikation), jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 1. 

Læger, tandlæger eller sygeplejersker med dokumenterede, relevante kvalifikationer må benyttes som medhjælp. Medhjælpen skal være registreret til den konkrete behandling i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Medhjælp uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Personer, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, men som har dokumenterede, relevante kvalifikationer, kan opnå tilladelse (registrering) fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre behandlingerne som medhjælp efter en konkret vurdering af kvalifikationerne.

En medhjælp, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, må ikke foretage forundersøgelse af patienten og valg af behandling (stille indikation). Det følger af bekendtgørelsens § 11.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.

Undgå misforståelser om klassifikation af laserudstyr

Hvad betyder det, at der står laser i klasse 3B og 4 i bekendtgørelsen om kosmetisk behandling § 4, nr. 23 og 24? 

Klassifikationen følger den europæiske/internationale standard EN/IEC 60825-1. Det er ikke det samme som klassifikation af laserudstyr efter reglerne om medicinsk udstyr. 
At laserudstyr hører under klasse IIB efter reglerne om medicinsk udstyr betyder ikke i sig selv, at det ikke kan være omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling, hvis udstyret hører under klasse 3B eller 4 i den europæiske/internationale standard.

Navnlig i forbindelse med SHR-metoden har styrelsen oplevet, at der er misforståelser om, hvilket laserudstyr der er omfattet af de særlige regler om kosmetisk behandling, fordi de to klassifikationer forveksles eller blandes sammen.

Læs mere om klassifikation af laserudstyr