Carbonpeeling med laser

Del sidens indhold med andre

Carbonpeeling er en behandling, hvor kulstofholdig creme smøres på huden og derefter fjernes med Q-switchet Nd:YAG laser eller tilsvarende laser. Carbonpeeling med laser er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling.

Kosmetisk behandling i form af carbonpeeling med laser er omfattet af de gældende regler om kosmetisk behandling med laser i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed. Behandlingen må derfor kun udføres af godkendte læger og deres godkendte medhjælp.

Carbonpeeling falder ind under betegnelsen "milde rynkebehandlinger". Der tilsigtes ikke sårdannelse ved behandlingen, og den er derfor reguleret i bekendtgørelsens § 4, nr. 23, der omhandler non-ablativ behandling med laser. 

Ved behandling med laser er det væsentligt, at behandleren bemærker, om der er hudkræft eller forstadier til hudkræft, og at behandleren samtidig undgår, at disse områder fejlagtigt behandles med laser. Hvis det sker, kan det medføre, at det på et senere tidspunkt ikke er muligt at stille en korrekt diagnose, hvilket kan få betydning for helbredelsen.

Hvem må udføre behandlingen?

Behandlingen må kun udføres af 

  • registrerede speciallæger i dermato-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer (jf.§ 4, nr. 23 og 24, i bekendtgørelse om kosmetisk behandling),
  • registrerede læger med dokumenterede, relevante kvalifikationer, der har opnået dispensation efter § 5 i bekendtgørelsen om kosmetisk behandling. 

Behandlingerne må kun foretages af behandlere og på behandlingssteder, som på forhånd er registrerede i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medhjælp

Når der er tale om milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse, må den registrerede læge benytte medhjælp ved behandlingen, herunder ved forundersøgelse og valg af behandling (stille indikation), jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 1. 

Læger, tandlæger eller sygeplejersker med dokumenterede, relevante kvalifikationer må benyttes som medhjælp. Medhjælpen skal være registreret til den konkrete behandling i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Medhjælp uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Personer, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, men som har dokumenterede, relevante kvalifikationer, kan opnå tilladelse (registrering) fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre behandlingerne som medhjælp efter en konkret vurdering af kvalifikationerne.

En medhjælp, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, må ikke foretage forundersøgelse af patienten og valg af behandling (stille indikation). Det følger af bekendtgørelsens § 11.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.