Medicinhåndtering

Del sidens indhold med andre

Som autoriseret sundhedsperson er du forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udførslen af dit virke. Der findes en række vejledninger, du kan orientere dig i, når du skal håndtere medicin. Vi udarbejder, når der er et særligt behov for dette, vejledninger til læger og andre sundhedspersoner om brug af medicin. Vejledningerne er vores fortolkning af lovgivningen.

Ordination og håndtering af lægemidler

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler redegør for regler i forbindelse med medicinordination, medicingivning og bortskaffelse af medicin samt ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndtering.

Vejledningen uddyber de regler, der gælder for personale, der medvirker til medicinhåndtering og er således rettet både mod sundhedspersoner og mod ikke sundhedsuddannet personale, der medvirker til medicingivning mv.

Vejledningen beskriver forhold af generel karakter og forhold, der er særligt relevante for henholdsvis sygehuse og plejeboliger/hjemmepleje, samt andre institutioner, herunder daginstitutioner.