Lovmateriale ved behandling med assisteret reproduktion

Del sidens indhold med andre

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

I bekendtgørelse nr. 514 af 12. april 2019 af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv., afgrænses assisteret reproduktion som forsøg på at etablere graviditet hos en kvinde på anden måde end ved samleje. Dette omfatter al behandling og diagnostik, som bygger på eller kombineres med udtagning af menneskelige æg og/eller instrumentelt assisteret befrugtning med sædceller, der foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar. Loven omfatter ikke isoleret ovulationsfremmende behandling eller rekonstruktiv kirurgi for at fremme opnåelse af graviditet.

Loven sætter grænser for, hvornår, hvem og hvordan, der må tilbydes behandling med assisteret reproduktion (par, enlige kvinder, aldersgrænse, anvendelse af umodificerede æg- og sædceller mv.). Nye metoder inden for behandling og diagnostik må kun tages i rutinemæssig brug med Sundhedsministerens godkendelse. Loven fastsætter også krav til information og samtykke, der som hovedregel skal gives såvel skriftligt som mundtligt.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 672 af 8. maj 2015 om assisteret reproduktion

I bekendtgørelse nr. 672 af 8. maj 2015 om assisteret reproduktion, som ændret ved bekendtgørelse nr. 887 af 28. juni 2016, fastsættes regler om godkendelse af nye metoder i behandling og diagnostik inden for assisteret reproduktion, samt om opbevaring og donation af æg og sæd.

Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion

Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion, omtaler lægens indberetningspligt i relation til IVF-behandling, præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion (fosterreduktion), samt vedr. sædbankers virksomhed.

Vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015 om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion

Vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015 giver et samlet overblik over de krav, som kan udledes dels af autorisationslovens ansvarsbestemmelser og dels af lov om assisteret reproduktions særlige bestemmelser. Endvidere indeholder vejledningen henvisninger til det øvrige regelstof på området.