Oversigt over patientvejledere

Del sidens indhold med andre

Du kan få rådgivning og vejledning om dine rettigheder og muligheder for bl.a. at rapportere en utilsigtet hændelse. Det gør du ved at henvende dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Patientvejlederen kan også hjælpe dig, hvis du vil klage eller søge erstatning.

Hver region har et patientkontor, dog har Region Hovedstaden flere patientkontorer på forskellige adresser i regionen.

Region Nordjylland

Tlf. 97 64 80 10
patientkontor@rn.dk

Region Syddanmark

Tlf. 76 63 14 90
patientkontoret@rsyd.dk

Region Midtjylland

Tlf. 78 41 04 44
patientkontoret@rm.dk

Region Sjælland

Tlf. 70 15 50 01
patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden

Placeret lokalt på hvert hospital.

Se kontaktoplysninger på www.regionh.dk

Øvrige kontaktoplysninger

Patienterstatningen

Tlf. 33 12 43 43
www.patienterstatningen.dk