Gode råd om kirurgi i udlandet

Del sidens indhold med andre

Inden du rejser til udlandet for at få en operation eller anden sundhedsfaglig behandling, gør du klogt i at undersøge dine rettigheder.

Mange danskere vælger at tage til udlandet og få lavet operationer, herunder kosmetiske operationer. Men det er en god idé at tage sine forholdsregler, før man rejser til et andet land for at blive opereret.

Der er to vigtige forhold at overveje, når du vælger behandling i udlandet:

  • selve operationen
  • dine rettigheder og muligheder for at klage og søge om erstatning, hvis en operation i udlandet går galt.

Du bør stille de samme spørgsmål forud for en operation i udlandet, som du ville stille herhjemme. At få den rette information er afgørende for, at du som patient kan tage stilling til, om du ønsker at få foretaget et indgreb. Så stil spørgsmål og bed om betænkningstid, hvis du er utryg ved svarene.

Du bør også sætte dig ind i mulighederne for at klage og søge om erstatning for behandling, der er gået galt i det land, man gerne vil opereres i. Reglerne kan være forskellige fra de danske også hvis du bliver opereret i et andet EU-land, eller et land, som har særlige aftaler med EU (fx Norge).

Hvis det drejer sig om kosmetisk behandling i udlandet, skal du være opmærksom på, at vi i Danmark har ret stramme regler for kosmetisk behandling. De danske regler gælder ikke i udlandet. Derfor kan du ikke være sikker på, at du er beskyttet på samme måde som herhjemme.

Du skal selv undersøge, hvordan reglerne er i udlandet. Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog hjælpe med kontaktoplysninger til de relevante myndigheder, som kan hjælpe dig videre.

Oplever du komplikationer efter en operation, du har fået udført i udlandet, skal du kontakte din egen læge eller lægevagten.