Informeret samtykke

Del sidens indhold med andre

Patienter har ret til selvbestemmelse. Det er et grundlæggende princip i sundhedsloven, som kommer til udtryk ved kravet om informeret samtykke. Et samtykke til behandling er patientens frivillige accept af at ville modtage en bestemt behandling. Der er tale om en dialog, hvor patient og sundhedsperson udveksler oplysninger, stiller spørgsmål og opnår enighed om, hvilken behandling der skal iværksættes.

Det fremgår af sundhedsloven, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Samtykkekompetence

Reglerne om hvem der kan give et informeret samtykke til en behandling afhænger af, hvilken type patient du har med at gøre.

Patienterne kan primært inddeles i tre grupper: