Aktindsigt i patientjournal

Del sidens indhold med andre

Du har som patient ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi. Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen. Andre har ikke adgang til aktindsigt i din journal, med mindre de repræsenterer dig eller du har givet dem fuldmagt.

Patienter, der er fyldt 15 år

Patienter, der er fyldt 15 år, har som udgangspunkt ret til aktindsigt i deres egen journal. Det betyder, at patienten har ret til en kopi af journalen, men ikke til den originale journal.

Patienten har også ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger, der behandles i manuelle patientjournaler, formålet med behandlingen af oplysningerne, kategorien af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til aktindsigt gælder i forhold til patientjournaler, der udarbejdes af sundhedspersoner, og som føres på offentlige eller private sygehuse, klinikker, ambulatorier, i privat praksis eller i forbindelse med behandling i private hjem samt på andre offentlige eller private institutioner, hvor der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages behandling af patienter.

For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten begrænses. Det kan dog kun gøres i det omfang, at der er afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, som klart overstiger hensynet til patientens egen interesse i at få oplysningerne.

Forældremyndighedshaver

Som forældremyndighedshaver til børn under 18 år har du normalt ret til aktindsigt i børnenes journaler. Adgangen til aktindsigt kan dog begrænses, hvis:

  • forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige
  • det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Adgangen kan også begrænses for optegnelser journalført før den 1. januar 2010, som det fremgår ovenfor om patienter, der er fyldt 15 år.