Patienters retsstilling

Del sidens indhold med andre

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling skal sikre din retssikkerhed som patient i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet. Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag.

Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside