Digitale sundhedstilbud

Del sidens indhold med andre

Nettet er en kilde til hjælp på sundhedsområdet gennem såkaldte
e-sundhedstilbud (herunder internetsider med information, apps til at overvåge ens eget helbred samt telemedicin m.m.). Brugen af disse tilbud er steget betragteligt gennem de sidste år.

Den seriøse del af e-sundhedsbranchen er på mange måder en gevinst både for dig som patient, samfundsvidenskabeligt, helbredsmæssigt (tættere overvågning, større og hurtigere vidensdeling m.m.) og økonomisk. For eksempel kan patienter slippe for at tage fri fra arbejde for at tage til læge og flere patienter kan behandles hurtigere.

Vær på vagt

Alligevel opfordrer vi dig til at tænke dig godt om inden du benytter de mange tilbud som e-sundhed giver. Det er vigtigt at du er på vagt overfor den mere useriøse del af branchen, hvor kvaliteten af apps og internetsider kan være forbundet med alvorlig risiko for patienters sikkerhed.

I Danmark har vi et krav om, at læger skal sikre sig patientens identitet inden der iværksættes behandling. Vi har set mange eksempler på udenlandske hjemmesider, der stiller diagnoser og sælger medicin uden at der sker et seriøst tjek af køberens identitet og dermed patientens alder og helbredsstatus.

I Danmark kan vi føre tilsyn med de former for e-sundhed, hvor der er en sundhedsprofessionel med dansk autorisation eller en dansk sundhedsorganisation der står bag denne service. Der gælder bl.a. følgende regler om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin. Vi har dog ikke mulighed for at føre tilsyn med internetsider, apps og lignende, der bestyres fra udlandet og eventuelt måtte være godkendt af andre landes bemyndigede organer (private firmaer, der har myndighedernes tilladelse til at give CE-mærket til apps).

Det betyder at du som patient har mulighed for at bruge hjemmesider og apps, der kan være godkendt af andre lande og i øvrigt betjent af udenlandsk personale. Da vi i sådanne tilfælde ikke har mulighed for at gribe direkte ind, er det heller ikke muligt for dig at klage eller få erstatning. Vi kan dog kontakte det land, som en sådan hjemmeside eller app bestyres fra, hvis du bliver opmærksom på væsentlige patientsikkerhedsmæssige problemer knyttet hertil.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • At hjemmesider og apps ikke ligger inde med alle oplysninger om dit helbred. Den diagnose eller behandling du får tilbudt via e-sundhed, kan få indflydelse på evt. anden behandling.
  • At det er hensigtsmæssigt at oplyse egen læge eller anden sundhedsperson, hvis du har købt ind via en hjemmeside eller app, så der kan tages højde for det din behandling, hvis det er nødvendigt.
  • Om der er tilstrækkelig datasikkerhed for de data, som hjemmesiden eller appen får af dig og for de data, som sendes til dig.
  • Om hjemmesiden eller appen er sikker i det hele taget.

Ligeledes har lægemiddelstyrelsen gode råd vedr. køb af medicin på internettet. Her er det specielt vigtigt at du kigger efter det grønne EU-logo, for at se om webstedet drives på lovlig vis.

Yderligere har Lægemiddelstyrelsen lavet en vejledning der fortæller dig hvornår en sundheds-app betragtes som medicinsk udstyr. Er det tilfældet vil appen være CE-mærket. CE-mærket gælder i hele EU.