Besøgsrestriktioner

Del sidens indhold med andre

Du kan frit besøge plejehjem, aflastningspladser, plejeboliger, sygehuse og klinikker. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan dog pålægges at indføre restriktioner i tilfælde af lokale smitteudbrud af COVID-19.

Som udgangspunkt kan du frit aflægge besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker.

Institutionens ledelse skal dog fortsat sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, og at besøgene gennemføres på en forsvarlig måde.

I tilfælde af lokale smitteudbrud kan vi påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod besøg eller fastlægge restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.