Styrelsen for Patientsikkerheds råd vedrørende alternativ behandling

Del sidens indhold med andre

Rådets opgaver

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. alternativ behandling (SRAB) har til opgave at: 

  • bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.
  • være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere
  • medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden
  • drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen.

Underudvalg

Der er nedsat 3 udvalg under Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende alternativ behandling. Det drejer sig om Forskningsudvalget, Det Rådgivende Udvalg og Det Internationale Udvalg.

Se Kommissorium for SRAB

Rådets medlemmer