Klage og erstatning

Del sidens indhold med andre

Du kan klage over behandlingen, hvis behandleren er registeret alternativ behandler eller autoriseret sundhedsperson. Du kan dog kun få erstatning, hvis den alternative behandler samtidig er autoriseret sundhedsperson.

Klage over alternativ behandling

Hvis du har brugt en RAB-registreret alternativ behandler, kan du klage over den behandling, du har fået. Du kan også klage, hvis den registrerede behandler ikke overholder reglerne for god klinisk praksis.

Du skal klage via den brancheforening, som den registrerede behandler er medlem af. Du kan ikke klage til os hverken over behandling eller behandler. 

Se en oversigt over brancheforeninger, som er godkendt til at registrere alternative behandlere

Du kan desuden klage over en foreningens administration af RAB-ordningen.

Læs mere om muligheden for at klage over foreningers administration af RAB-ordningen

Erstatning

Normalt kan du ikke søge erstatning for fejl i forbindelse med alternativ behandling. Men hvis den alternative behandler samtidig er autoriseret sundhedsperson, kan du dog søge erstatning gennem Patienterstatningen.

Læs mere om mulighederne for klage- og erstatning på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside