Klage og erstatning

Del sidens indhold med andre

Som bruger af alternativ behandling, kan du klage over behandlingen, hvis behandleren er registeret alternativ behandler (RAB) eller autoriseret sundhedsperson. Du kan dog kun få erstatning, hvis den alternative behandler er autoriseret sundhedsperson.

Klage over alternativ behandling

Hvis du har brugt en RAB-registreret alternativ behandler, kan du klage over den behandling, du har fået. Du kan også klage, hvis den registrerede behandler ikke overholder reglerne for god klinisk praksis.

Du skal klage til klageorganet i den brancheforening, som den registrerede behandler er medlem af. Det fremgår af den pågældende forenings hjemmeside, hvor og hvordan du indgiver klagen. Du kan ikke klage til Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, eller til en anden administrativ myndighed - hverken over behandlingen eller behandleren. 

Se liste over foreninger, som er godkendt til at registrere alternative behandlere 

Hvis du har modtaget alternativ behandling af en autoriseret sundhedsperson, kan du også klage over den sundhedsfaglige behandling til Styrelsen for Patientklager. 

Læs mere om mulighederne for klage hos Styrelsen for Patientklager (stpk.dk) 

Erstatning

Normalt kan du ikke søge erstatning for fejl i forbindelse med alternativ behandling. Men hvis den alternative behandler er autoriseret sundhedsperson, kan du dog søge erstatning gennem Patienterstatningen. Du kan undersøge, om din alternative behandler er autoriseret sundhedsperson ved at slå op i autorisationsregistret. 

Se, hvordan du kan slå en sundhedsperson op i autorisationsregistret

Læs mere om mulighederne for erstatning hos Patienterstatningen (patienterstatningen.dk)