Gode råd om alternativ behandling

Del sidens indhold med andre

Vi ved, at mange patienter vælger at bruge alternativ behandling fx som supplement til den behandling, de modtager i sundhedsvæsenet. Før du vælger behandlingsform og behandler, bør du overveje spørgsmål om fx virkning og bivirkning, men du bør også være klar over fx klagemuligheder og rettigheder.

Gode råd, før du vælger alternativ behandler

  • Undersøg, om behandleren er registreret alternativ behandler (RAB). Du kan finde informationen hos behandlerens brancheforening. Tjek listen over foreninger, som er godkendt af os til at registrere efter RAB-ordningen
  • Spørg behandleren, hvordan behandlingen foregår
  • Spørg behandleren, hvilke virkninger og eventuelle bivirkninger du kan forvente
  • Overvej at tale med din læge om alternativ behandling
  • Undgå alternative behandlere, der siger, de kan helbrede alvorlige sygdomme
  • Husk, at du altid kan afbryde behandlingen, hvis du ikke føler dig tryg 

Hvad er en registreret alternativ behandler (RAB)?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Ordningen sikrer helt basale rettigheder for de brugere, som opsøger alternativ behandling. 

En RAB-registrering indebærer, at:

  • Den alternative behandler er medlem af en brancheforening, som er godkendt til at registrere sine medlemmer 
  • Den alternative behandler opfylder visse uddannelseskrav, som behandlerens brancheforening har sagt god for
  • Behandleren overholder den pågældende foreningens regelsæt for god klinisk praksis 
  • Du har mulighed for at klage over behandleren / behandling via foreningens klageorgan

En registrering er ikke en autorisation

Vær opmærksom på, at en registrering ikke er det samme som en autorisation. Forskellen er blandt andet, at vi ikke fører tilsyn med registrerede alternative behandlere (RAB), med mindre behandleren samtidig er autoriseret sundhedsperson. At en behandler er registreret betyder ikke, at vi har godkendt behandleren og det er heller ikke en garanti for eller godkendelse af en bestemt behandling.