Gode råd om alternativ behandling

Del sidens indhold med andre

Vi ved, at mange patienter vælger at bruge alternativ behandling som et supplement til den behandling, de modtager i sundhedsvæsenet. Du bør være opmærksom på nogle ting , før du vælger behandlingsform og behandler. Du skal også være klar over dine rettigheder.

Gode råd, før du vælger alternativ behandler

  • Undersøg, om behandleren er Registreret Alternativ Behandler (RAB). Du kan finde informationen hos behandlerens brancheforening - tjek listen over foreninger, som er godkendt af os til at registrere efter RAB-ordningen.
  • Spørg behandleren, hvordan behandlingen foregår.
  • Spørg behandleren, hvilke virkninger og eventuelle bivirkninger du kan forvente.
  • Overvej at tale med din læge om alternativ behandling.
  • Undgå alternative behandlere, der siger, de kan helbrede alvorlige sygdomme.
  • Husk, at du altid kan afbryde behandlingen, hvis du ikke føler dig tryg. 

Hvad er en registreret alternativ behandler (RAB)?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Ordningen sikrer helt basale rettigheder for de brugere, som opsøger alternativ behandling. 

En registrering (RAB) indebærer, at

  • den alternative behandler er medlem af en brancheforening, som er godkendt til at registrere sine medlemmer 
  • den alternative behandler opfylder visse uddannelseskrav, som behandlerens brancheforening har sagt god for
  • behandleren giver dig mulighed for at klage via foreningens klageorgan
  • behandleren overholder den pågældende foreningens regelsæt for god klinisk praksis. 

En registrering er ikke en auorisation

Vær opmærksom på, at en registrering ikke er det samme som en autorisation. Forskellen er blandt andet, at vi ikke fører tilsyn med registrerede behandlere (RAB), med mindre behandleren samtidig er autoriseret sundhedsperson. At en behandler er registreret betyder ikke, at vi har godkendt behandleren og det er heller ikke en garanti for eller godkendelse af en bestemt behandling.