×

Praksissammenfatninger

10. december 2015

Her kan du finde sammenfatninger af Styrelsen for Patientsikkerheds og Disciplinærnævnets praksis i forhold til specifikke sygdomme eller i forhold til konkrete juridiske problemstillinger vedrørende fortolkning af lovgrundlaget inden for styrelsens sagsområde.

Det Psykiatriske Ankenævn, Praksissammenfatning 1997-2011, vedrørende psykiatriske ankesager

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Praksissammenfatning 2009 - 2012, vedrørende medicinhåndtering i sygeplejen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Praksissammenfatning 2000 - 2014, vedrørende information og samtykke