×

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

 • Klage over at være blevet gravid på trods af spiral samt at denne spiral ikke blev fjernet under kejsersnit

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans information af <****> i forbindelse med behandling den 1. november 2007 i gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, <****>, jf. sundhedslovens § 16. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 8. maj 2008 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over operation, der gik ud over, hvad der var givet samtykke til

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 12. august 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 12. august til den 17. oktober 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over utilstrækkelige forundersøgelse hos optiker forud for LASIK-operation

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere optiker A for hendes behandling af <****> den 6. september 2006 på øjenafdelingen, <****>, jf. optikerlovens § 10. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme B for hans be-handling af <****> den 26. september, 6. november og 9. november 2006 på øjenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge B for hans indhentelse af infor-meret samtykke fra <****> den 26. september 2006 på øjenafdelingen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

 • Klage over bivirkninger i forbindelse med brug af hjertemedicin

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes journalføring af informationen af <****> den 17. december 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 21. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 17. december 2007 i sin klinik, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes behandling af <****> i perioden fra den 17. december 2007 til den 20. februar 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 8. februar 2008 på hjertemedicinsk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 8. februar 2008 på hjertemedicinsk afdeling, <****>, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.

 • Klage over manglende opfølgning på forhøjet PSA-værdi

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 11. marts 2005 til den 16. oktober 2006, jf. lægelovens § 6.

 • Klage over manglende information om risiko ved østrogenbehandling

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> fra den 11. oktober 2004 til marts 2008 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.

 • Klage over information og for sent iværksat behandling af datter

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 10. marts 2005 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over forkert givet information og prognosen ved alvorlig kræftsygdom

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 13. november 2008 i urologisk ambulatorium, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 14. november til den 6. december 2008 i urologisk ambulatorium, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over sygehuslæges information til patienten efter operationen ikke blev journalført.

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge 1 for hans journalføring af behandlingen af <****> den 3. august 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 21. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 6. til den 10. august 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 21. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 1 for hans information af <****> den 3. august 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling og information af <****> den 10. august 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over overskridelse af et tilbagekaldt samtykke

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****>, på nefrologisk ambulatorium, <****>, den 8. september 2008, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med behandlingen af <****>, på nefrologisk ambulatorium, <****>, den 8. september 2008, jf. sundhedslovens § 15.

 • Klage over udvidet operation, som der ikke var givet informeret samtykke til

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 11. november 2008 på gynækologisk obstetrisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende angivelse i journal af konsekvensen af at afslå intensiv behandling

  Nævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge 1, geriatrisk afdeling, Sygehus 1, for hendes journalføring af den information, som hun gav <****> den 24. oktober 2006, herunder hvad <****> tilkendegav på den baggrund, jf. lægelovens § 13, stk. 2. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 1, geriatrisk afdeling, Sygehus 1, i forbindelse med indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 24. oktober 2006 på geriatrisk afdeling, Sygehus 1, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling af <****> i perioden fra den 7. til den 21. juni 2006 samt den 26. juni 2006 på medicinsk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 3 for hans behandling af <****> den 4. juli 2006, på intensiv afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge 4 for hans behandling af <****> den 10. juli 2006, på intensiv afdeling, Sygehus 2, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 5 for hans behandling af <****> i perioden fra den 23. august til den 24. oktober 2006, på geriatrisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge 6 for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 24. oktober 2006 på geriatrisk afdeling, Sygehus 1, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

 • Klage over manglende opfølgning på blodprøvesvar hos praktiserende læge

  Hændelsesforløb: Den 29. september 2004 blev <****> tilmeldt som patient hos et lægehus.

 • Klage over manglende opfølgning på forhøjet PSA-værdi

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 11. marts 2005 til den 16. oktober 2006, jf. lægelovens § 6.

 • Klage i forbindelse med operation for brok

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 9. juni 2008 på Sygehus 1, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 16. september 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere anæstesisygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 17. september 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over manglende opfølgning på blodprøvesvar hos praktiserende læge

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af <****> den 23. november 2004 hos <****>, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hendes behandling af <****> den 28. januar 2008 på medicinsk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over blandt andet manglende smertebehandling af beboer i plejebolig

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de social- og sundhedsassistenter som behandlede <****> i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 på <****>. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende sygeplejerske <****> for hendes instruktion af plejepersonalet på <****>, i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007, jf. autorisationslovens § 17.

 • Klage over videregivelse af oplysninger til afdød patients mor

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for den 30. november 2007 at have videregivet helbredsoplysninger vedrørende afdøde <****> til hans mor <****>, jf. sundhedslovens § 45 jf. 43, stk. 2, nr. 2.

 • Klage over at der ikke blev anvendt luft i forbindelse med en kikkertundersøgelse af tarmen

  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans journalføring af behandlingen af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B kirurgisk afdeling, <****>, for hans behandling af <****> i perioden fra den 25. september til den 19. oktober 2006 i forbindelse med procedure for opfølgning på prøvesvar, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans behandling af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske C for hendes behandling af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske D for hendes behandling af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

 • Klage over utilstrækkelig sondeernæring og manglende information under terminal pleje

  Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af <****> i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. januar 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. januar 2008 på Sygehus 1, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 1. januar 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.