×

Afgørelser med navn

Her finder du afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn uden anonymisering af sundhedspersonens navn. Offentliggørelsen sker efter § 17 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet (nr. 1109 af 11/09-2015).

Afgørelserne forbliver offentlige i 2 år.


 • Kritik for indhentelse af informeret samtykke - speciallæge i plastikkirurgi Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen (autID 00XWT)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen (autID 00XWT) for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for behandlingen den 22. januar 2015 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen for hans behandling af <****> den 22. januar 2015 og den 24. februar 2016 i sin klinik, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for indhentelse af informeret samtykke - speciallæge i plastikkirurgi Tine Margrethe Engberg Damsgaard (autID 00NX2)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Tine Margrethe Engberg Damsgaard (autID 00NX2) for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 28. juli 2015 på Sygehus <****>, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Tine Margrethe Engberg Damsgaard for hendes behandling af <****> den 28. juli 2015 på Sygehus <****>, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen (autID 00GRR)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen (autID 00GRR) for hans behandling af <****> i perioden fra den 18. december 2014 til den 5. januar 2015 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 3. november 2014 i sin klinik, da overlægen ikke har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16.

 • Kritik for behandling - speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen (autID 00GRR)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen (autID 00GRR) for hans behandling af <****> den 12. januar 2017 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for journalføring - overlæge Susanne Arffmann (autID 008VJ)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Susanne Arffmann (autID 008VJ) for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 29. april 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 21. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge Susanne Arffmann for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for behandlingen den 19. maj 2015 på afsnit <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge Susanne Arffmann for hendes behandling af <****> i perioden fra den 15. december 2015 til den 29. april 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling - afdelingslæge Haider Mohammad Jabbar Al-Muaibed (autID 0637Q)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere afdelingslæge Haider Mohammad Jabbar Al-Muaibed (autID 0637Q) for hans behandling af <****> den 13. januar 2017 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da afdelingslægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor afdelingslæge Haider Mohammad Jabbar Al-Muaibed at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 13. januar 2017 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for indhentelse af informeret samtykke - speciallæge i øjensygdomme Kim Julian (autID 001H5)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme Kim Julian (autID 001H5) for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for behandlingen den 5. marts 2015 i hans klinik, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme Kim Julian for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. januar til den 20. april 2015 i hans klinik, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for behandling og indhentelse af informeret samtykke - speciallæge i plastikkirurgi Susanne Arffmann (autID 008VJ)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Susanne Arffmann (autID 008VJ) for hendes behandling af <****> den 21. juni 2013 på Klinik <****>, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Susanne Arffmann (autID 008VJ) for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 21. juni 2013 på Klinik <****>, da speciallægen har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Susanne Arffmann (autID 008VJ) for hendes journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 21. juni 2013 til den 22. juni 2015 på Klinik <****>, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 21.

 • Kritik for behandling - overlæge Klaus Harste (autID 00DHH)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Klaus Harste (autID 00DHH) for hans behandling af <****> den 4. juni 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor overlæge Klaus Harste at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for behandling - afdelingslæge Amaya Herrasti Gallego (autID 09MQB)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere afdelingslæge Amaya Herrasti Gallego (autID 09MQB) for hendes behandling af <****> den 24. februar 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da afdelingslægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor afdelingslæge Amaya Herrasti Gallego at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige involverede læger for deres behandling af <****> i perioden fra den 24. februar til den 19. juni 2015 på afdeling 2 og afdeling 3, Sygehus <****>, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for videregivelse af oplysninger - praktiserende læge Lise Seidelin (autID 00HFD)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge Lise Seidelin (autID 00HFD) har videregivet oplysninger til Sygehus <****>, Psykiatrisk Sygehus <****>, og Kommune <****> om <****> den 4. marts 2015, da lægen har overtrådt sundhedslovens § 40. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge Lise Seidelin at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge Lise Seidelin (autID 00HFD) har videregivet oplysninger til Sygehus <****>, Psykiatrisk Sygehus <****>, og Kommune <****> om <****> den 16. august 2015, da lægen har overtrådt sundhedslovens § 40. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge Lise Seidelin at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Lise Seidelin (autID 00HFD) i forbindelse med udfærdigelsen af underretning af 4. marts 2015 til Kommune <****> vedrørende <****>, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 20, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Lise Seidelin (autID 00HFD) i forbindelse med udfærdigelsen af underretning af 16. august 2015 til Kommune <****> vedrørende <****>, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 20, stk. 1.

 • Kritik for behandling - sygeplejerske Annette Rasmussen (autID 04756)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Annette Rasmussen (autID 04756) for hendes behandling af <****> den 8. april 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Annette Rasmussen at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere, at sygeplejerske <****> har videregivet oplysninger om <****> til hendes venner den 11. april 2015, da sygeplejersken har overtrådt sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 1 for hans behandling af <****> den 8. og 10. april 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling af <****> den 9. april 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske Annette Rasmussen for utilstrækkelig vejledning om muligheden for at søge erstatning i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 8. til den 13. april 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt klage- og erstatningslovens § 23. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge 1 for utilstrækkelig vejledning om muligheden for at søge erstatning i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 8. til den 13. april 2015 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt klage- og erstatningslovens § 23.

 • Kritik for behandling - speciallæge i psykiatri Kai Rosenberg Andersen (autID 04PW6)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Kai Rosenberg Andersen (autID 04PW6) for hans behandling af <****> i perioden fra den 8. november 2010 til den 13. maj 2012, i sin klinik, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge Kai Rosenberg Andersen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for behandling - sygeplejerske Elisabeth Aafje Margaretha de Ligt (autID 081GV)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Elisabeth Aafje Margaretha de Ligt (autID 081GV) for hendes behandling af <****> den 19. januar 2017 hos Klinik <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor sygeplejerske Elisabeth Aafje Margaretha de Ligt at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for behandling - overlæge Vladimir Antonov (autID 09VJH)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Vladimir Antonov (autID 09VJH) for hans behandling af <****> den 28. oktober 2015 på afdeling 1, Sygehus <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes over for overlæge Vladimir Antonov at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 26. oktober 2015 på afdeling 2, Sygehus <****>, da afdelingslægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger, der var involverede i behandlingen af <****> i perioden fra den 26. til den 28. oktober 2015 på afdeling 2, Sygehus <****>, da lægerne ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

 • Kritik for manglende instruks om journalføring - ledende regionslæge Jesper Søndergaard Olesen (autID 00SDS)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere ledende regionslæge Jesper Søndergaard Olesen (autID 00SDS) for hans manglende instruks vedrørende journalføringen af behandlingen af <****> den 24. oktober 2015 på Klinik <****>, da ledende regionslæge har overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 13, stk. 2. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 24. oktober 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt Grønlands landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke § 9, stk. 1 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 24. oktober 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da lægen ikke har overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

 • Kritik for behandling - ledende regionslæge Jesper Søndergaard Olesen (autID 00SDS)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere ledende regionslæge Jesper Søndergaard Olesen (autID 00SDS) for hans behandling af <****> i perioden fra 25. januar til 10. juni 2013 på Klinik <****>, da lægen har overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

 • Kritik for manglende instruks om hovedtraume - ledende regionslæge Jesper Søndergaard Olesen (autID 00SDS)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere ledende regionslæge Jesper Søndergaard Olesen (autID 00SDS) for ikke at sikre, at der forelå en instruks om hovedtraume i forbindelse med behandlingen af <****> den 10. og den 12. december 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da den ledende regionslæge har overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske 1 for hans behandling af <****> den 10. december 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da sygeplejersken har overtrådt Grønlands landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke § 9, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske 2 for hendes behandling af <****> den 12. december 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da sygeplejersken har overtrådt Grønlands landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke § 9, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske 3 for hendes behandling af <****> den 12. december 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da sygeplejersken ikke har overtrådt Grønlands landstingsforordning om sygeplejerskers autorisation og virke § 9, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere regionslæge <****> for hans behandling af <****> den 12. december 2015 på afdeling <****>, Klinik <****>, da regionslægen ikke har overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

 • Kritik for behandling - praktiserende læge Krzysztof Artur Zbroja (autID 069MN)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Krzysztof Artur Zbroja (autID 069MN) for hans behandling af <****> den 19. oktober 2015 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge Krzysztof Artur Zbroja at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

 • Kritik for behandling - sygeplejerske Charlotte Steensgaard Arentz (autID 0481K)

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Charlotte Steensgaard Arentz (autID 0481K) for hendes behandling af <****> den 16. september 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor sygeplejerske Charlotte Steensgaard Arentz at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. september 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.