×

Afgørelser

Opdateret 24. januar 2017

Der offentliggøres løbende et udsnit af disciplinærnævnets og Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser i anonymiseret form. Disse sager offentliggøres, fordi de er principielle eller vejledende.

Der offentliggøres også afgørelser uden anonymisering af sundhedspersonens titel og navn. Det er afgørelser, hvor disciplinærnævnet har givet alvorlig eller gentagen kritik af en sundhedsperson eller almindelig kritik til en sundhedsperson for kosmetisk behandling.