×

Temaer og målepunkter 2017

Opdateret 21. marts 2017

Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Indsatsområder og målepunkter

Der vil i 2017 blive foretaget tilsyn indenfor følgende områder. Du kan finde målepunkterne under hvert område.

Sygehuse

Målepunkterne for somatiske sygehuse er stadig i proces, mens målepunkterne for psykiatriske sygehuse endnu ikke er udarbejdet. De sidste målepunkter vil blive sendt i ekstern høring i foråret 2017.

Almen praksis, herunder regionale klinikker

Målepunkter (pdf).

Hjemmesygepleje/hjemmepleje/plejehjem

Målepunkter (pdf)

Kommunale akutfunktioner

Målepunkter (pdf)

Bosteder

Målepunkter (pdf)

Tandlæger

Målepunkter (pdf)

Der er den 15/03/2017 indført en rettelse ved målepunkt 19 for tandlæger. Her stod tidligere 1,5 m diameter aerosolzone. Dette er rettet til 1,5 m radius aerosolzone.

Fysioterapeuter

Målepunkterne for fysioterapeuter er endnu ikke udarbejdet. De sidste målepunkter vil blive sendt i ekstern høring i foråret 2017.

Fodterapeuter

Målepunkter (pdf)