×

Strategisk følgegruppe

Opdateret 16. januar 2017

Strategisk Følgegruppe er navnet på den eksterne følgegruppe, der har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om udvælgelsen af risikoområder for tilsyns- og læringsaktiviteter i regi af det risikobaserede tilsyn. Yderligere skal Strategisk Følgegruppe bidrage til vurderingen af resultaterne af de iværksatte tilsyn og læringsaktiviteter.

Kommissorium for Strategisk følgegruppe

Følgegruppens sammensætning

Strategisk Følgegruppe består af relevante aktører på sundhedsområdet herunder KL, Danske Regioner, Lægeforeningen og andre faglige organisationer og interesseorganisationer. De deltagende myndigheder og organisationer har i oktober 2016 udpeget repræsentanter til følgegruppen.

Referater

1. møde i Strategisk Følgegruppe med tilhørende præsentation, forslag til temaer samt opsamling på gruppearbejde.