×

Blod, væv/celler og organer

Opdateret 28. februar 2017

Blodbanker og -centre skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed, før de kan tappe og teste humant blod og blodkomponenter. 

Formålet er at sikre, at kvalitets- og sikkerhedskravene til blodbankvirksomhed overholdes.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer, at kravene til blod og blodkomponenters kvalitet og sikkerhed samt til donorudvælgelse, tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter overholdes.

Væv og celler er et felt inden for lægevidenskaben, som er i stærk vækst. Flere og bedre nye behandlingsmuligheder kan tilskrives brug af humane væv og celler. 

Humane væv og celler bliver blandt andet brugt af fertilitetsklinikker, knoglebanker og virksomheder, der opbevarer stamceller fra navlestrengsblod.

Vævscentre skal have en tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at håndtere humane væv og celler til brug på mennesker.